Splinterhill�s en Quoymeasson�s Cairn Terriers - Marijke de Vries en Yvo Veenis � Haarweg 10 �3776 MS Stroe �
tel.: 06-34128366 � email:
info@splinterhill.nl


Pups


 

Sinds 1977 fokken wij regelmatig een nest Cairn Terri�rs. Als fokker van Cairn Terriers proberen wij er alles aan te doen om gezonde, leuke en vrolijke Cairns te fokken. Een hele verantwoordelijkheid, die wij serieus nemen. Wij houden ons altijd aan de regels omtrent fokkerij van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en aan het Verenigings Fokreglement van de Nederlandse Cairn Terrier Club. Met de grootste zorg zoeken wij de dekreuen voor onze teven uit. Daarbij letten we op karakter, gedrag, mogelijk bekende gezondheidsrisico�s en uiterlijk. Regelmatig gaan we met onze teven naar het buitenland voor een dekking van bijvoorbeeld een Engelse, Duitse of Deense reu omdat de basis waarop we kunnen fokken daardoor verbreed wordt. Tijdens de dracht krijgt een moederhond speciale voeding en kan ze zich in alle rust voorbereiden op haar nest. Onze teven bevallen altijd in de huiskamer en de pups met hun moeder blijven daar totdat ze opgehaald zijn. Onze honden zijn gewend om dag en nacht bij elkaar en bij ons te zijn, de moederhonden vinden het daarom niet fijn om ergens rustig in een aparte kamer te liggen met hun kroost. Zodra de pups oud genoeg zijn worden ze langzamerhand bijgevoerd en wordt er veel aandacht aan de socialisatie besteed. Nadat de pups door de Raad van Beheer van een chip zijn voorzien wordt er een afspraak gemaakt om de pups op de aangeboren en erfelijke afwijking portosystemische shunt te laten door de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht. De uitslag hiervan krijgt u bij de koop van de pup van ons mee. Rond de 6 weken hebben de pups hun eerste puppy enting gekregen en zijn daarbij uitvoerig onderzocht door een dierenarts van Dierenartsenpraktijk Crimpenerwaert. De bevindingen van de dierenarts staan weergegeven in het Europees Dierenpaspoort dat bij de pup hoort. Vanzelfsprekend worden de pups op leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken ontwormd. Als de stamboom al door ons is ontvangen bij het verlaten van het nest, dan krijgt u deze van ons mee. Als wij de stamboom nog niet binnen hebben, dan wordt die zo snel mogelijk na ontvangst nagezonden of maken we de afspraak  dat u de stamboom zelf bij ons ophaalt als de pup van zijn/haar puppyvacht wordt ontdaan door ons.


Foto Ron Baltus

De pups worden verkocht met een koopovereenkomst, hierin staan de afspraken die wij als fokker met u als de nieuwe eigenaar van de pup hebben gemaakt. Mochten wij of de dierenarts een afwijking of gezondheidsprobleem aan de pup zien, dan overleggen we dat met de koper, wordt dit vastgelegd in de koopovereenkomst en is de aanschafprijs aangepast als daar een reden voor is.

Nadat de basis voor een goed Cairn-leven bij ons is gelegd is het daarna aan de nieuwe eigenaar om dit voort te zetten. Het is daarbij van belang dat u goed kennis neemt van de adviezen met betrekking tot voeding, beweging, vachtverzorging en opvoeding, die in de Handleiding Splinterhill Cairn Terriers zijn aangegeven. Deze map krijgen nieuwe eigenaren van een pup van ons mee. Te veel eten, te snelle opbouw van beweging en foute vachtverzorging kan tot (gezondheids)problemen leiden, die gemakkelijk te voorkomen waren geweest. Een verkeerde opvoeding, en dat kan zowel een niet consequente opvoeding als een te strenge begeleiding zijn, kan ertoe leiden dat de Cairn gedrag gaat vertonen dat niet gewenst is.  Het volgen van een puppycursus is bij een Cairn pup is zeker op zijn plaats. We raden het volgen van zo�n cursus van harte aan. Vaak doen ze het daar minstens net zo goed als honden van grote rassen: een Cairn is namelijk graag met zijn baas bezig! Laat u niet ontmoedigen door opmerkingen dat een Cairn daar te eigenwijs voor is, een Cairn Terrier leert graag en snel.


Foto: Ron Baltus

In het geval van vragen of problemen kunt u altijd contact met ons opnemen, wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wij stellen het zeer op prijs als u vroegtijdig contact met ons opneemt en niet pas als de problemen escaleren. Een goed contact tussen fokker en koper vinden wij namelijk van heel groot belang! We vinden het daarom leuk om ook als alles goed gaat met de pup zo af en toe eens wat van hem of haar te horen. Eens een keer een mailtje met een foto of een berichtje als er een diploma is behaald zien we graag tegemoet. Ook via Facebook zijn de mogelijkheden tot contact er! Door een eigenaar van een door ons gefokte pup is zelfs een aparte Facebook groep �Baasjes van een Splinterhill Cairn� opgericht, waar eigenaren van �onze� pups ervaringen en foto�s uitwisselen. Elk jaar nodigen we alle eigenaren van een pup die het afgelopen jaar bij ons geboren is uit om deel te nemen aan de Jonge Hondendag die door de Nederlandse Cairn Terrier Club jaarlijks wordt georganiseerd. Ook de moederhond is hierbij aanwezig zodat het een echte nestre�nie wordt. De ervaring is dat alle aanwezige baasjes het als een hele gezellige dagervaren en het erg leuk vinden de nestgenootjes van hun hond terug te zien.

Van de nieuwe eigenaar van een van onze pups verwachten we dat hij of zij zich goed voorbereid en nagaat of een Cairn bij hem of haar past en of er nu en in de toekomst voldoende tijd en energie beschikbaar is om de pup op te voeden en aandacht te geven. A.s. eigenaren zijn altijd welkom om naar de pups te komen kijken, interesse in het nest vinden wij heel belangrijk! We stellen het erg op prijs als nieuwe eigenaren lid worden van de Nederlandse Cairn Terrier Club.

We gaan er vanuit dat als u voor een Cairn van ons kiest dit in principe een keuze is voor het leven van de hond. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor het niet meer mogelijk is om goed voor de hond te zorgen. Is dat het geval, dan nemen we de door ons gefokte honden met liefde terug. Als de hond in onze roedel past dan blijft deze definitief bij ons. Op deze manier is Lot, Kampioen Splinterhill�s Imp of Mischief, bij ons gekomen. Voor ons letterlijk een Lot uit de loterij.
 


Foto: Ron Baltus


Foto: Ron Baltus